Vzorový formulář

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod: www.wida.cz

Společnost: Liot s.r.o.

Se sídlem: Obce Ležáků 630, Chrudim 537 01

IČ/DIČ: 08525811

E-mailová adresa: info@liot.cz

Telefonní číslo: 728 534 544

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem(*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

 

 

 

 

V ____________________, Dne __________________

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.